Thanh toán 2024

Việc thanh toán có tính ràng buộc và sẽ không được hoàn trả trừ khi ban tổ chức cuộc thi hủy bỏ.

LƯU Ý: Khi thanh toán, bạn sẽ được hỏi về số lượng. Điều này chỉ áp dụng cho các công ty hoặc nhóm trả phí cho nhiều người tham gia. Đối với những người tham gia đơn lẻ, số lượng phải luôn là 1.

Chọn ngôn ngữ của bạn cho quá trình thanh toán.