Płatność 2024

Płatność jest wiążąca i nie podlega zwrotowi, chyba że zawody zostaną odwołane przez organizatorów.

UWAGA: W kasie zostaniesz zapytany o ilość. Dotyczy to tylko firm lub grup, które uiszczają opłatę za kilku uczestników. W przypadku pojedynczych uczestników liczba ta powinna zawsze wynosić 1.

Wybierz język procesu płatności.