Płatność 2023 r.

Wpłata jest wiążąca i nie będzie zwracana, chyba że zawody zostaną odwołane przez organizatorów.

UWAGA: W kasie pojawi się pytanie o ilość. Dotyczy to tylko firm lub grup, które wnoszą opłatę za kilku uczestników. W przypadku pojedynczych uczestników ilość powinna zawsze wynosić 1.

Wybierz swój język dla procesu płatności.