ชำระเงินปี 2024

การชำระเงินมีผลผูกพันและจะไม่มีการคืนเงินเว้นแต่การแข่งขันจะถูกยกเลิกโดยผู้จัดงาน

หมายเหตุ: ในการชำระเงิน คุณจะถูกถามเกี่ยวกับปริมาณ ใช้กับบริษัทหรือกลุ่มที่ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าร่วมหลายคนเท่านั้น สำหรับผู้เข้าร่วมเดี่ยว ปริมาณควรเป็น 1 เสมอ

เลือกภาษาของคุณสำหรับขั้นตอนการชำระเงิน