อัปโหลดวิดีโอ

Participation in season 2022 is now closed. Welcome back in 2023!

นี่คือที่ที่คุณอัปโหลดวิดีโอการแข่งขันของคุณ
หมายเหตุ! ทุกหมวดหมู่มีปุ่มเฉพาะของตัวเอง


ก่อนที่คุณจะอัปโหลด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอของคุณเป็นไปตาม กฎการแข่งขัน และ คำแนะนำวิดีโอ

วิดีโอทั้งหมดต้องมีความยาว 20-25 นาที และประกอบด้วยการนำเสนอตนเอง 1-2 นาที วิดีโอที่ฝ่าฝืนกฎเหล่านี้จะถูกตัดสิทธิ์