Tiền thưởng

Hoàn vốn 50%!

Massage World Cup là một tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký. Điều đó có nghĩa là bất kỳ khoản lợi nhuận nào vẫn nằm trong tổ chức và được sử dụng để phát triển giải vô địch massage hơn nữa.

50% phí tham gia được trả lại cho những người chiến thắng chung cuộc!

Số lượng người chiến thắng tổng thể/tiền sẽ thay đổi mỗi năm, tùy theo tổng số người tham gia.

Tiền thưởng - Cuộc thi World Cup Massage

Giấy chứng nhận và giải thưởng

  • Tất cả những người tham gia đều nhận được chứng chỉ có độ phân giải cao (qua email/tải xuống) có thể được in và đóng khung để trang trí nơi làm việc của bạn.
  • Tất cả 3 người chiến thắng hạng mục hàng đầu đều nhận được giấy chứng nhận của người chiến thắng.
  • Những người chiến thắng chung cuộc/tiền nhận được thêm chứng chỉ.

Tất cả các chứng chỉ được công bố trên trang web và các kênh Facebook của chúng tôi để tăng giá trị tiếp thị cho những người tham gia.