Lịch

Cúp Thế giới Mát-xa 2024

NGÀY 1 THÁNG 2 – 31 THÁNG 10

ĐĂNG KÝ, THANH TOÁN VÀ TẢI VIDEO

NGÀY 1 – 30 THÁNG 11

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỂM ĐIỂM CỦA JUDGES

1 – 31 THÁNG 12

GIẢI THƯỞNG VÀ LỄ KỶ NIỆM NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Giải vô địch bóng đá thế giới 2023

NGÀY 1 THÁNG 2 – 31 THÁNG 10

ĐĂNG KÝ, THANH TOÁN VÀ TẢI VIDEO

NGÀY 1 – 30 THÁNG 11

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỂM ĐIỂM CỦA JUDGES

1 – 31 THÁNG 12

GIẢI THƯỞNG VÀ LỄ KỶ NIỆM NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Massage World Cup 2022

NGÀY 1 THÁNG 1 – NGÀY 30 THÁNG 11

ĐĂNG KÝ VÀ TẢI LÊN VIDEO

NGÀY 1 THÁNG 12 – NGÀY 15 THÁNG 12

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỂM ĐIỂM CỦA JUDGES

NGÀY 16 – 31 THÁNG 12

GIẢI THƯỞNG VÀ LỄ KỶ NIỆM NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Massage World Cup 2021

NGÀY 1 THÁNG 7 – NGÀY 30 THÁNG 9

ĐĂNG KÝ VÀ TẢI LÊN VIDEO

Ngày 1 – 15 tháng 10

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỂM ĐIỂM CỦA JUDGES

NGÀY 16 – 31 THÁNG 10

GIẢI THƯỞNG VÀ LỄ KỶ NIỆM NGƯỜI CHIẾN THẮNG