Muat Naik Video 2024

Di sinilah anda memuat naik video pertandingan anda. NOTA: Setiap kategori mempunyai butang tersendiri!

Sebelum anda memuat naik, sila pastikan bahawa video anda mematuhi kami:

Semua video mestilah tepat 20-25 minit dan mengandungi pembentangan diri tepat 1-2 minit.

Video yang melanggar mana-mana peraturan atau arahan kami mungkin akan dibatalkan kelayakannya.