Φόρτωση βίντεο 2024

Εδώ ανεβάζετε τα βίντεο του διαγωνισμού σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε κατηγορία έχει το δικό της ειδικό κουμπί!

Προτού ανεβάσετε, βεβαιωθείτε ότι το βίντεο σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις μας:

Όλα τα βίντεο πρέπει να είναι ακριβώς 20-25 λεπτά και να περιέχουν αυτοπαρουσίαση ακριβώς 1-2 λεπτών.

Βίντεο που παραβιάζουν οποιονδήποτε από τους κανόνες ή τις οδηγίες μας μπορεί να αποκλειστούν.