Μεταφόρτωση βίντεο

Εδώ ανεβάζετε τα βίντεο του διαγωνισμού σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κάθε κατηγορία έχει το δικό της συγκεκριμένο κουμπί.


Πριν ανεβάσετε, βεβαιωθείτε ότι το βίντεό σας ακολουθεί τους Κανόνες Διαγωνισμού και τις Οδηγίες βίντεο .

Όλα τα βίντεο πρέπει να είναι ακριβώς 20-25 λεπτά και να περιέχουν αυτοπαρουσίαση ακριβώς 1-2 λεπτών. Τα βίντεο που παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.