העלאת סרטון

זה המקום בו אתה מעלה את סרטוני התחרות שלך.
הערה! לכל קטגוריה יש כפתור ספציפי משלה.


לפני שאתה מעלה, ודא שהסרטון שלך תואם את כללי התחרות והוראות הסרטון .

כל הסרטונים חייבים להיות באורך 20-25 דקות בדיוק ולהכיל הצגה עצמית של 1-2 דקות בדיוק. סרטונים שיפרו את הכללים הללו ייפסלו.