העלאת וידאו 2024

זה המקום בו אתה מעלה את סרטוני התחרות שלך. הערה: לכל קטגוריה יש כפתור ספציפי משלה!

לפני שאתה מעלה, אנא ודא שהסרטון שלך תואם את:

כל הסרטונים חייבים להיות באורך 20-25 דקות בדיוק ולהכיל הצגה עצמית של 1-2 דקות בדיוק.

סרטונים שמפרים כל אחד מהכללים או ההוראות שלנו עשויים להיפסל.