درباره جام جهانی ماساژ

جام جهانی ماساژ (MWC) مسابقات رسمی آنلاین مسابقات جهانی ماساژ است.
این مهم ترین رویداد سال در جامعه ماساژ است و توجه بهترین درمانگران را از سراسر جهان به خود جلب می کند.
MWC یک سازمان غیرانتفاعی بدون مالک یا ذینفع خصوصی است.

اهداف و چشم انداز

  • بهترین مسابقات ماساژ جهان را سازماندهی کنید.
  • ایجاد یک جامعه الهام بخش برای درمانگران حرفه ای ماساژ.
  • با نمایش مهارت ها و عملکردهای شگفت انگیز از تجارت ماساژ حمایت کنید.
  • ماساژ درمانی را در حوزه سلامت جهانی به پیش ببرید.
لوگوی جام جهانی ماساژ 2023 مسابقات بین المللی آنلاین مسابقات جهانی ماساژ درمانی 1400 پیکسل