Tiền thưởng

Hoàn vốn 50%!

Cộng đồng Massage World Cup là một tổ chức phi lợi nhuận.

50% phí tham gia được trả lại cho người tham gia dưới dạng tiền thưởng!

GIẢI THƯỞNG TIỀN TỆ 2021

Vào mùa Hè / Thu năm 2021, chúng tôi đã trả 3.250 EURO cho các nhà vô địch chung cuộc của mình!

Hãy xem Trang kết quả của chúng tôi và theo dõi chúng tôi trên Facebook để xem ai là người chiến thắng hạnh phúc!

Tiền thưởng - Cuộc thi World Cup Massage