ลงทะเบียน 2022

Participation in season 2022 is now closed. Welcome back in 2023!

บันทึก: เมื่อคุณสมัครแล้ว คุณต้องดำเนินการต่อไป การชำระเงิน เพื่อให้การลงทะเบียนของคุณเสร็จสมบูรณ์

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมคือ 100 ยูโร – ต่อประเภท 50% จะจ่ายคืนให้ กับผู้ชนะเป็น เงินรางวัล