הירשם 2022

הערה: לאחר שנרשמת עליך להמשיך אל תַשְׁלוּם להשלמת ההרשמה שלך.

דמי ההשתתפות הם 100 אירו לקטגוריה. 50% מוחזר לזוכים ככסף פרסים .