מערכת דירוג

מערכת הדירוג נועדה למדוד את ביצועי המתחרים בקטגוריות שונות, כדי להחליט מי הוא המנצח הכללי בכל עונה.

כל המשתתפים מקבלים נקודות דירוג, והנקודות מבוססות על מיקום המשתתף בקטגוריה. המנצח מקבל את מירב הנקודות, מספר שתיים קצת פחות, וכן הלאה.

לאחר הערכה של כל הקטגוריות, נקודות הדירוג מתווספות יחד כדי להחליט מי הוא האלוף הכללי.

מכיוון שכל המשתתפים מקבלים נקודות דירוג, לא יספיק לזכות בקטגוריה כדי להפוך לאלוף. עליך להשתתף ב-2 או אפילו ב-3 קטגוריות כדי לאסוף מספיק נקודות!

נקודות דירוג 2022 (טנטטיבי)

נקודות הדירוג ישתנו במקצת, בהתאם למספר המשתתפים שיש לנו בכל קטגוריה.

מיקום בקטגוריה: נקודות דירוג שהוענקו:
1 50
2 37
3 27
4 19
5 14
6, 7, 8 … 10