การชำระเงิน 2023

การชำระเงินมีผลผูกพันและจะไม่มีการคืนเงินเว้นแต่การแข่งขันจะถูกยกเลิกโดยผู้จัด

หมายเหตุ: ในการชำระเงิน คุณจะถูกถามเกี่ยวกับปริมาณ ใช้เฉพาะกับบริษัทหรือกลุ่มที่จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าร่วมหลายคน สำหรับผู้เข้าร่วมคนเดียว ปริมาณควรเป็น 1 เสมอ

เลือกภาษาของคุณสำหรับขั้นตอนการชำระเงิน