Πληρωμή

Participation in season 2022 is now closed. Welcome back in 2023!

Διαβάστε το κανόνες ανταγωνισμού πριν πληρώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο ταμείο θα ερωτηθείτε για την ποσότητα. Αυτό ισχύει μόνο για εταιρείες που πληρώνουν το τέλος συμμετοχής για πολλούς υπαλλήλους. Για μεμονωμένες πληρωμές η ποσότητα πρέπει να είναι πάντα 1.

Επιλέξτε τη γλώσσα σας για τη διαδικασία πληρωμής.