Konkurranseregler

DELTAKELSE

 • Massasje World Cup (MWC) er åpent for profesjonelle massasjeterapeuter med solid klinikkerfaring.
 • Alle deltakere må registrere seg via påmeldingsskjemaet på denne nettsiden og betale deltakeravgiften på forhånd. Påmeldingen er bindende og deltakeravgiften refunderes ikke (med mindre konkurransen avlyses av arrangørene) .
 • Når registrerings- og deltakeravgiften er mottatt av MWC, sender vi deg en e-post med deltakerbeviset ditt.
 • Før du lager konkurransevideoen din, må du følge nøye med på kategoribeskrivelsene og videoinstruksjonene .
 • Når du er klar, må du laste opp videoen din . Det vil bli kontrollert for kvalitet og overholdelse av konkurransereglene. Kontrollen gjøres manuelt, og vi mottar mange videoer, så det kan ta 1-2 uker før du mottar e-postbekreftelsen.
 • Alle deltakere må følge vår Facebook-side og bli med i vår Facebook-gruppe for å motta oppdatert informasjon om konkurransen.

KONKURRANSEKATEGORIER

 • Konkurransen er delt inn i ulike Massasjekategorier . Hver kategori har sine egne regler og kriterier.
 • Deltakerne kan konkurrere i så mange kategorier de vil. Deltakeravgiften må betales for hver kategori. En video kan bare konkurrere i én kategori, så det må lages en ny video for hver kategori.
 • Arrangørene forbeholder seg retten til å justere, slå sammen, utsette eller avlyse kategorier med lav deltakelse.

EVALUERING

 • Alle massasjevideoer blir evaluert objektivt etter vår evalueringsprosedyre .
 • Evalueringene og premieutdelingene finner sted ved slutten av hvert kalenderår.

Medlemskap

Massasje World Cup (MWC) er en registrert ideell organisasjon.

Konkurransene vi arrangerer skal derfor være ikke-kommersielle medlemsaktiviteter, og alle deltakere må være registrerte medlemmer i MWC.

Når du melder deg på konkurransen, legges en medlemsavgift på EUR 25,- til deltakeravgiften, som gir deg et medlemskap som gjelder for én konkurransesesong (normalt ett kalenderår).

Juridiske merknader

Ved å laste opp konkurransevideoer gir deltakeren automatisk fulle distribusjonsrettigheter til MWC uten forbehold. Videoene kan brukes av MWC i enhver form via hvilken som helst kanal når som helst. De kan også deles med enhver tredjepart i henhold til MWCs ønsker.

Selv om nettstedet er oversatt til mange språk, er engelsk det offisielle språket. I tilfelle det er vesentlige forskjeller mellom oversettelsene, har den engelske versjonen juridisk prioritet.

MWC er formelt registrert i Norge. I tilfelle juridiske tvister vil verneting være Oslo Tingrett, Norge.