HỆ THỐNG RANKING

Hệ thống xếp hạng được thiết kế để đo lường hiệu suất của các đối thủ trên các hạng mục khác nhau, để quyết định ai là người chiến thắng chung cuộc mỗi mùa.

Tất cả những người tham gia đều nhận được điểm xếp hạng và điểm dựa trên vị trí của người tham gia trong danh mục. Người chiến thắng nhận được nhiều điểm nhất, ít hơn một chút, v.v.

Khi tất cả các hạng mục đã được đánh giá, điểm xếp hạng sẽ được cộng lại với nhau để quyết định ai là nhà vô địch chung cuộc.

Vì tất cả những người tham gia đều nhận được điểm xếp hạng, nên sẽ không đủ để giành chiến thắng trong một hạng mục để trở thành nhà vô địch. Bạn phải tham gia 2 hoặc thậm chí 3 hạng mục để thu thập đủ điểm!

Điểm xếp hạng 2022 (dự kiến)

Điểm xếp hạng sẽ thay đổi đôi chút, tùy thuộc vào số lượng người tham gia mà chúng tôi có trong mỗi hạng mục.

Vị trí trong danh mục: Điểm xếp hạng được trao:
1 50
2 37
3 27
4 19
5 14
6, 7, 8 … 10