ทะเบียน 2023

  • เปิดให้ลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม 2566
  • เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว คุณต้องดำเนินการต่อที่ การชำระเงิน เพื่อทำการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
  • ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมคือ 100 ยูโร – ต่อประเภท 50% จะจ่ายคืนให้ กับผู้ชนะเป็น เงินรางวัล