پول جایزه

50% بازپرداخت!

جام جهانی ماساژ یک سازمان غیرانتفاعی است.

50 درصد از هزینه های شرکت به عنوان جایزه به شرکت کنندگان بازپرداخت می شود!

جوایز پولی 2021

در فصل تابستان / پاییز 2021 ما 3250 یورو به قهرمانان کلی خود پرداخت کردیم!

صفحه نتایج ما را بررسی کنید و ما را در فیس بوک دنبال کنید تا ببینید برندگان خوشحال چه کسانی بودند!

جایزه پول - مسابقات جام جهانی ماساژ