پرداخت 2023

ثبت نام و شرکت در مسابقات جام جهانی ماساژ 2023 بسته شده است. لطفاً برگردید و در سال 2024 به ما بپیوندید! ثبت نام از 1 فوریه آغاز می شود.