شرکت کنندگان 2022

ماساژ جام جهانی 2022 برای ثبت نام و آپلود ویدیو تا 15 نوامبر باز است.

همه شرکت کنندگان گواهینامه دریافت خواهند کرد – آنها در اینجا، در صفحه فیس بوک ما و در گروه چت فیس بوک ما منتشر می شوند.

این صفحه هر هفته به روز می شود.