پول جایزه

50% بازپرداخت!

جام جهانی ماساژ یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شده است. این بدان معنی است که هر سودی در سازمان باقی می ماند و برای توسعه بیشتر مسابقات قهرمانی ماساژ استفاده می شود.

50% از هزینه های شرکت به برندگان کلی بازپرداخت می شود!

با توجه به تعداد کل شرکت کنندگان، تعداد برندگان کلی/پول هر سال متفاوت خواهد بود.

جایزه پول - مسابقات جام جهانی ماساژ

گواهینامه ها و جوایز

  • همه شرکت‌کنندگان گواهی‌هایی با وضوح بالا (از طریق ایمیل/دانلود) دریافت می‌کنند که قابل چاپ و قاب‌بندی برای تزئین محل کار شما هستند.
  • همه برندگان دسته 3 برتر گواهی برنده دریافت می کنند.
  • برندگان کلی/پول گواهینامه های اضافی دریافت می کنند.

تمام گواهی ها در وب سایت ما و کانال های فیس بوک ما منتشر می شود تا ارزش بازاریابی برای شرکت کنندگان افزایش یابد.