ثبت نام 2024

  • ثبت نام از 1 فوریه تا 31 اکتبر باز است.
  • برای ثبت نام ابتدا باید به Payment رفته و هزینه مشارکت خود را پرداخت کنید. یک کد ارزش دریافت خواهید کرد که باید در فرم ثبت نام زیر وارد کنید.
  • هزینه شرکت 100 یورو برای هر دسته است. 50% به عنوان جایزه به برندگان بازپرداخت می شود.