تقویم

ماساژ جام جهانی 2024

1 فوریه افتتاح می شود

ثبت نام، پرداخت و بارگذاری ویدئو

ماساژ جام جهانی 2023

1 فوریه – 31 اکتبر

ثبت نام، پرداخت و بارگذاری ویدئو

1 تا 30 نوامبر

ارزیابی و نمرات داوران

1 تا 31 دسامبر

اهدای جوایز و تجلیل از برندگان

ماساژ جام جهانی 2022

1 ژانویه – 30 نوامبر

ثبت نام و آپلود ویدئو

1 دسامبر – 15 دسامبر

ارزیابی و نمرات داوران

16 – 31 دسامبر

اهدای جوایز و تجلیل از برندگان

ماساژ جام جهانی 2021

1 ژوئیه – 30 سپتامبر

ثبت نام و آپلود ویدئو

1 اکتبر – 15

ارزیابی و نمرات داوران

16 اکتبر – 31

اهدای جوایز و تجلیل از برندگان