تقویم

ماساژ جام جهانی 2022

1 ژانویه – 31 آگوست

ثبت نام و آپلود ویدئو

1 تا 30 سپتامبر

ارزیابی و نمرات داوران

1 تا 31 اکتبر

اهدای جوایز و تجلیل از برندگان

ماساژ جام جهانی 2021

1 ژوئیه – 30 سپتامبر

ثبت نام و آپلود ویدئو

1 اکتبر – 15

ارزیابی و نمرات داوران

16 اکتبر – 31

اهدای جوایز و تجلیل از برندگان