Плащане 2024

Плащането е обвързващо и няма да бъде възстановено, освен ако състезанието не бъде отменено от организаторите.

ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчката ще бъдете попитани за количеството. Това важи само за компании или групи, които плащат таксата за няколко участници. За единични участници количеството винаги трябва да е 1.

Изберете език за процеса на плащане.