Парични награди

50% възвръщаемост!

Световната купа по масаж е регистрирана организация с нестопанска цел. Това означава, че всяка печалба остава в организацията и се използва за по-нататъшно развитие на шампионата по масаж.

50% от таксите за участие се връщат на победителите!

Броят на общите/паричните победители ще варира всяка година в зависимост от общия брой участници.

Парични награди - състезание за Световната купа по масаж

Сертификати и награди

  • Всички участници получават сертификати с висока разделителна способност (по имейл/изтегляне), които могат да бъдат отпечатани и рамкирани, за да украсят работното ви място.
  • Всички победители в първите три категории получават сертификат за победител.
  • Победителите в генералното класиране и в паричната награда получават допълнителни сертификати.

Всички сертификати се публикуват на нашия уебсайт и в каналите ни във Facebook, за да се увеличи маркетинговата стойност за участниците.