Качване на видеоклипове 2024

Това е мястото, където качвате видеоклиповете си за състезания. ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка категория има свой собствен бутон!

Преди да качите, моля, уверете се, че видеоклипът ви отговаря на нашите:

Всички видеоклипове трябва да са с продължителност точно 20-25 минути и да съдържат самопредставяне от точно 1-2 минути.

Видеоклипове, които нарушават някое от нашите правила или инструкции, могат да бъдат дисквалифицирани.