Календар

Световна купа по масаж 2024

ФЕВРУАРИ 1 – ОКТОМВРИ 31

РЕГИСТРАЦИЯ, ПЛАЩАНЕ И КАЧВАНЕ НА ВИДЕО

НОЕМВРИ 1 – 30

ОЦЕНКА НА СЪДИИТЕ И ТОЧКИ

1 – 31 ДЕКЕМВРИ

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ И ЧЕСТВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Световна купа по масаж 2023

ФЕВРУАРИ 1 – ОКТОМВРИ 31

РЕГИСТРАЦИЯ, ПЛАЩАНЕ И КАЧВАНЕ НА ВИДЕО

НОЕМВРИ 1 – 30

ОЦЕНКА НА СЪДИИТЕ И ТОЧКИ

1 – 31 ДЕКЕМВРИ

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ И ЧЕСТВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Световна купа по масаж 2022

1 ЯНУАРИ – 30 НОЕМВРИ

РЕГИСТРАЦИЯ И КАЧВАНЕ НА ВИДЕО

ДЕКЕМВРИ 1 – ДЕКЕМВРИ 15

ОЦЕНКА НА СЪДИИТЕ И ТОЧКИ

ДЕКЕМВРИ 16 – 31

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ И ЧЕСТВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Световна купа по масаж 2021

1 ЮЛИ – 30 СЕПТЕМВРИ

РЕГИСТРАЦИЯ И КАЧВАНЕ НА ВИДЕО

ОКТОМВРИ 1 – 15

ОЦЕНКА НА СЪДИИТЕ И ТОЧКИ

ОКТОМВРИ 16 – 31

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ И ЧЕСТВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ