Συμμετέχοντες 2021

Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν όμορφα πιστοποιητικά – δημοσιεύονται εδώ, στη σελίδα μας στο Facebook και στην ομάδα συνομιλίας μας στο Facebook.