Πληρωμή 2024

Η πληρωμή είναι δεσμευτική και δεν επιστρέφεται, εκτός εάν ο διαγωνισμός ακυρωθεί από τους διοργανωτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο ταμείο θα σας ζητηθεί η ποσότητα. Αυτό ισχύει μόνο για εταιρείες ή ομάδες που πληρώνουν το τέλος για πολλούς συμμετέχοντες. Για μεμονωμένους συμμετέχοντες η ποσότητα πρέπει να είναι πάντα 1.

Επιλέξτε τη γλώσσα σας για τη διαδικασία πληρωμής.